Trwa ładowanie...
bEUKrrxh
Notowania
LARQ: strona spółki
13.04.2021, 16:36

LRQ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 kwietnia 2021 r.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 13 kwietnia 2021 r. („NWZ”) obecnych było 4 akcjonariuszy lub ich reprezentantów, którym przysługuje łącznie 5.002.232 akcji, reprezentujących 50,61% kapitału zakładowego oraz inkorporujących prawo do ogółem 8.002.232 głosów, stanowiących 62,11% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Próg 5% głosów na NWZ przekroczyli następujący akcjonariusze: 1. Harbinger Capital Ltd., który wykonywał prawo głosu z 4.297.232 akcji, inkorporujących prawo do 7.297.232 głosów, co stanowiło 91,19% głosów na NWZ i 56,64% w ogólnej liczbie głosów; 2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który wykonywał prawo głosu z 600.000 akcji, inkorporujących prawo do 600.000 głosów, co stanowiło 7,50% głosów na NWZ i 4,66% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty

bEUKrrxP