Trwa ładowanie...
bEhJtHph

Notowania

BIOGENED: strona spółki
14.04.2021, 14:39

BGD Zawarcie umów leasingu operacyjnego

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 14.04.2021r. zawarł z Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu jako finansującym umowy leasingu operacyjnego, których przedmiotem jest 14 nowych samochodów, które staną się częścią floty pojazdów Emitenta. Wyżej wymienione umowy zostały zawarte na okres od 37 do 49 miesięcy i opiewają na kwotę finansowania łącznie 819.242,38 złotych netto. Raty leasingowe będą stałe i spłacane w okresach miesięcznych. Zawarcie umów ma związek z zakończeniem uprzednio zawartych umów leasingu operacyjnego pojazdów samochodowych Emitenta. Zabezpieczenie roszczeń finansującego stanowi 14 weksli własnych in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, po jednym na zabezpieczenie roszczeń z każdej umowy leasingu.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bEhJtHpP