Trwa ładowanie...
bEihuLdx

Notowania

CZARNKOW: strona spółki
15.04.2021, 17:32

BRO Informacja o zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym

Zarząd Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15.04.2021 r., podpisał z p. Izabelą Rajczyk – licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego a po uprawomocnieniu się postanowienia zatwierdzającego układ o objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu.
W oparciu o powyższą umowę Emitent przeprowadzi uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Planowane postępowanie restrukturyzacyjne ma w założeniu doprowadzić do szybkiej restrukturyzacji Spółki, przy czym zawarcie układu odbędzie się bez udziału Sądu. Emitent wyznaczył dzień układowy na dzień dzisiejszy, tj. 15 kwietnia 2021 r. Dniem otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego będzie dzień ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Jednocześnie Emitent wskazuje, że propozycje układowe zostały przygotowane we współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, który następnie przystąpi do przedstawienia propozycji i negocjacji układowych bezpośrednio z zainteresowanymi podmiotami. Spółka zakłada kontynuację działalności i realizację celów postępowania restrukturyzacyjnego, które polegają w szczególności na ograniczeniu zadłużenia oraz modernizacji parku maszynowego. Emitent wskazuje, że pomimo umorzenia poprzedniego postępowania restrukturyzacyjnego, o którym informował raportem ESPI 8/2021 z dnia 15.03.2021 r., zrealizował jeden z celów restrukturyzacji w postaci znalezienia nowego inwestora. Emitent informuje, że bieżące postępowanie restrukturyzacyjne powinno się zakończyć w terminie nie późniejszym niż cztery miesiące od dnia otwarcia postępowania. Zarząd Emitenta zamierza podejmować dalsze czynności zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki.

Inne komunikaty

bEihuLef