Trwa ładowanie...
bDXTTAqJ

Notowania

KBJ: strona spółki
15.04.2021, 22:00

KBJ Informacja o podpisaniu umowy z MON

Zarząd KBJ S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 23 marca 2021 r., w którym Emitent informował o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym prowadzonym przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej (MON, Zamawiający) dotyczącym zawarcia umowy ramowej na dostawę licencji i subskrypcji oprogramowania, aktualizację oprogramowania oraz usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania ERP w latach 2021 – 2024 (Postępowanie), informuje o zawarciu w dniu 14 marca 2021 r. przez MON umowy z Emitentem.
Na realizację przedmiotu Umowy Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 80 mln zł brutto w okresie trwania Umowy, tj. w latach 2021-2024. Zgodnie z warunkami Postępowania oraz informacją o wyborze, Zamawiający może, oprócz umowy z Emitentem zawrzeć również umowę z drugim wykonawcą, który także złożył ofertę spełniającą wymogi Postępowania. Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty

bDXTTArr