Trwa ładowanie...
bDYnrmtN

Notowania

SFINKS: strona spółki
19.04.2021, 16:14

SFS Temat: Informacja nt. publikacji raportów rocznych za 2020 rok

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z 26 stycznia 2021 roku w sprawie terminu publikacji raportów okresowych Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że w związku z atakiem hakerskim na systemy informatyczne Emitenta jaki miał miejsce w ostatnich dwóch dniach na skutek zaszyfrowania danych w wyniku ww. ataku Spółka nie wyklucza ryzyka braku zakończenia procesu badania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok w pierwotnie przyjętym terminie. Spółka podjęła niezbędne działania mające na celu odtworzenie i odzyskanie zaszyfrowanych danych. Intencją Emitenta pozostaje przygotowanie wszelkiej dokumentacji na potrzeby publikacji przez Sfinks ww. raportu terminowo.
Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż w jego ocenie, dokonanej na podstawie aktualnie posiadanych informacji, powyższy atak hakerski nie ma istotnego wpływu na bieżącą działalność operacyjną Sfinks oraz realizowane procesy biznesowe. O ewentualnych kolejnych aktualizacjach w tym obszarze Emitent będzie informował w trybie kolejnych komunikatów.

Inne komunikaty

bDYnrmuv