Trwa ładowanie...
bDXWgDpN

Notowania

MLSYSTEM: strona spółki
19.04.2021, 22:51

MLS Zakończenie etapu badań podstawowych

Zarząd ML System S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała od podmiotu prowadzącego badanie na zlecenie Emitenta informację o zakończeniu etapu badań podstawowych oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector", w tym testów z wydmuchiwanego powietrza. Zgodnie z otrzymaną przez Spółkę informacją, obecnie trwa opracowanie pozyskanych danych medycznych celem przygotowania raportu przydatności klinicznej urządzenia.
Ustalenie w warunkach klinicznych potencjału diagnostycznego urządzenia "Covid Detector" dla diagnostyki innej niż z wydmuchiwanego powietrza, w szczególności w drodze badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-Cov-2 w krwi pacjenta, odbędzie się zgodnie z przyjętym planem badania w terminie późniejszym, tj. w 3 i 6 miesiącu od włączenia do badania. O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia, oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną urządzenia Covid Detector, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów. Spółka zastrzega, iż powyższe założenia mogą ulegać w przyszłości zmianom z uwagi na to, iż opierają się na wielu czynnikach, w tym czynnikach niezależnych od Spółki. Spółka zastrzega, iż przyjęte założenia, wykonane ani planowane działania nie gwarantują uzyskania pozytywnej oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia Covid Detector ani jego dopuszczenia do obrotu.

Inne komunikaty

bDXWgDqv