Trwa ładowanie...
bEsjcJsR

Notowania

URSUS: strona spółki
20.04.2021, 21:49

URS Zawieszenie egzekucji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. oraz do raportu bieżącego nr 18/2020 z dnia 10 lutego 2020 r., Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 r. do spółki wpłynęły od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michała Napiórkowskiego, Kancelaria Komornicza nr VI w Olsztynie, postanowienia o zawieszeniu, na wniosek wierzyciela, postępowań egzekucyjnych prowadzonych z wniosku Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Spółce (pod sygn. GKm 40/20 i sygn. GKm 41/20) co do nieruchomości położonych w Dobrym Mieście, przy ul. Fabrycznej 21.
Emitent w pełni aprobuje ww. postanowienia oraz inicjujące je wnioski wierzyciela – Banku Millenium S.A., a mając na względzie procedowany wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta i zabezpieczenie majątku Spółki dokonane na mocy postanowienia Sądu poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, wyraża przekonanie, że zawieszenie przedmiotowych egzekucji z nieruchomości umożliwi pełniejszą realizację założeń restrukturyzacji Spółki, co stanowić będzie najlepszy i najbardziej efektywny sposób zabezpieczenia słusznych interesów wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty

bEsjcJtz