Trwa ładowanie...
Notowania
TOYA: strona spółki
27.04.2021, 14:19

TOA Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent lub Jednostka Dominująca”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach w pierwszym kwartale 2021r.

Emitent zapewniając podanie do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji dotyczących wstępnych, przybliżonych, niezaudytowanych danych określających osiągnięty przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychód i zysk w pierwszym kwartale 2021r., w załączniku do niniejszego raportu, przedstawia przedmiotowe informacje, wraz z danymi porównywalnymi do analogicznego okresu roku 2020.

Załączniki

Inne komunikaty