Trwa ładowanie...
bEUBnfQR
Notowania
EUROCASH: strona spółki
27.04.2021, 15:42

EUR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurocash S.A., które odbyło się i zakończyło w dniu 27 kwietnia 2021 roku („ZWZ”), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:
Politra B.V. S.a r.l.: 60.614.240 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 60.614.240 głosów na ZWZ, co stanowiło 78,66% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 43,55%. Całkowita liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych według stanu na dzień ZWZ akcji Spółki wynosiła 139.163.286 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 77.057.719 głosów, tj., 55,37% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty

bEUBnfRz