Trwa ładowanie...
bEKqreIB
Notowania

PRT Zawiadomienie o podpisaniu listu o współpracy.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku Spółka oraz spółka Abeba GmbH – spółka zależna, podpisała ze spółką JV International S.r.l a socio unico z siedzibą w Mediolanie („JV International”) list o współpracy („List o Współpracy”).
JV International zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją komponentów do obuwia pod marką „Michelin”. Współpraca Stron została zaplanowana na kolejne dwa lata i będzie obejmowała realizację projektów podeszew dla następujących branż: energetyka odnawialna (fotowoltaika oraz energia wiatrowa), energetyka wysokich napięć, branża automotive oraz przemysł spożywczy. Podpisanie Listu o Współpracy z JV International stanowi element wdrażania w życie strategii Grupy Kapitałowej na lata 2020-2023.

Inne komunikaty

bEKqreJj