Trwa ładowanie...
bEJMePOZ
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-10-20
PRT Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej przez spółkę zależną Emitenta.
3,25
0,00
2021-10-05
PRT Zawarcie aneksu do umowy o kredyt elektroniczny na spłatę zobowiązań oraz zawarcie umowy ramowej dotyczącej korzystania z gwarancji.
3,32
0,00
2021-09-30
PRT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
3,58
-3,78
2021-09-29
PRT Zawarcie umowy faktoringu z regresem.
3,62
0,00
2021-09-29
PRT Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.
3,50
+3,29
2021-09-08
PRT Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.
3,67
0,00
2021-09-01
PRT Korekta raportu bieżącego nr 21/2021 „Powołanie Członka Zarządu”.
3,40
-1,47
2021-08-30
PRT Powołanie Członka Zarządu.
3,39
-0,29
2021-07-22
PRT Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
3,40
0,00
2021-06-24
PRT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.
3,65
-0,69
2021-06-23
PRT Powołanie osoby nadzorującej.
3,65
0,00
2021-06-23
PRT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.
3,65
0,00
2021-06-22
PRT Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji.
3,65
0,00
2021-06-22
PRT Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej oraz otrzymanie projektu uchwały.
3,65
0,00
2021-06-07
PRT Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 13/2021 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.
3,69
-0,27
2021-06-02
PRT Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 r.
3,70
-0,14
2021-05-31
PRT QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,69
0,00
2021-05-27
PRT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3,59
-0,84
2021-05-12
PRT Korekta raportu bieżącego nr 12/2021 „Zawiadomienie o podpisaniu umowy istotnej”.
3,66
+0,41
2021-05-12
PRT Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.
3,66
-0,27
  • Poprzednia strona
  • z 16
  • Następna strona
bEJMePPH