Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 28320 2296 4915 501
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 399-3 681-1 565-2 069
Zysk (strata) brutto636-813-1 124-2 247
Zysk (strata) netto919242-1 071-2 231
Przepływy netto-146-1 572291-610
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 0353 1741 499-1 731
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-209-946-6032 218
Przepływy netto z działalności finansowej-972-3 800-605-1 097
Aktywa razem68 11293 56069 28066 049
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania34 54648 45438 21933 917
Zobowiązania długoterminowe8 57411 5719 6169 895
Zobowiązania krótkoterminowe25 97236 88328 60324 022
Kapitał własny33 56644 69831 06132 132
Kapitał zakładowy9 5729 5729 5729 572
Liczba akcji (tys. szt.)19 022,1019 022,1019 022,1019 022,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,762,351,631,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,050,01-0,06-0,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów93 76090 75999 715104 233
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6242 1193 0471 286
Zysk (strata) brutto2 7691 4812 2591 157
Zysk (strata) netto682733-491-1 830
Przepływy netto-3 9972 3951 967-2 446
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 1976 1866 634820
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 7683 092-1 632-749
Przepływy netto z działalności finansowej-3 426-6 883-3 035-2 517
Aktywa razem93 56097 04393 45083 900
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania48 45447 44944 82033 048
Zobowiązania długoterminowe11 57115 03516 2616 026
Zobowiązania krótkoterminowe36 88332 41428 55927 022
Kapitał własny44 69848 01347 05949 221
Kapitał zakładowy9 5729 5729 5729 572
Liczba akcji (tys. szt.)19 022,1019 022,1019 022,1019 022,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,352,522,472,59
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,040,04-0,03-0,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport