Trwa ładowanie...
bEKyXYet
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22 44625 35125 58024 866
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 1132 5436191 452
Zysk (strata) brutto8782 4256091 414
Zysk (strata) netto-951 2501 719574
Przepływy netto-640-1 2651 310-424
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 094742 5942 565
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-660-394-465111
Przepływy netto z działalności finansowej1 114-945-819-3 100
Aktywa razem105 685102 94399 01496 919
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania53 44649 55747 44947 501
Zobowiązania długoterminowe13 02114 19015 03514 015
Zobowiązania krótkoterminowe40 42535 36732 41433 486
Kapitał własny50 16951 46949 98447 947
Kapitał zakładowy9 5729 5729 5729 572
Liczba akcji (tys. szt.)19 022,1019 022,1019 022,1019 022,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,642,712,632,52
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,070,090,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów90 75930 99325 904112 074
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 487-3 040-5 4127 288
Zysk (strata) brutto1 8499281117 472
Zysk (strata) netto1 0841 187-1282 129
Przepływy netto2 3951 017-167-4 300
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 1864 332-3394 204
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 0921 7065 452-3 425
Przepływy netto z działalności finansowej-6 883-5 021-5 280-5 079
Aktywa razem99 01460 07651 83387 649
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania47 44930 03522 97931 841
Zobowiązania długoterminowe15 03512 5424 2596 292
Zobowiązania krótkoterminowe32 41417 49318 72025 549
Kapitał własny49 98430 04128 85454 109
Kapitał zakładowy9 5729 5729 5729 572
Liczba akcji (tys. szt.)19 022,1019 022,1019 022,1019 022,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,631,581,522,85
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,060,06-0,010,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bEKyXYfb