Trwa ładowanie...
bEhJzyRN

Notowania

BLIRT: strona spółki
28.04.2021, 21:30

BLR Uchwała Zarządu w sprawie propozycji podziału wyniku finansowego

Zarząd BLIRT S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28.04.2021 roku podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału wyniku finansowego.
Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto za rok 2020 został podzielony w ten sposób, że część zysku zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 1 zł/akcję, pozostała kwota zaś zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Inne komunikaty

bEhJzySv