Trwa ładowanie...
bEikxuRN

Notowania

MRH Zawarcie umowy dzierżawy lokalu na potrzeby prowadzenia działalności gastronomicznej

Zarząd Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa (dalej: Umowa) dzierżawy nieruchomości w postaci części pomieszczeń stacji paliw w Dąbrowie Górniczej. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r. z terminem obowiązywania określonym na 10 lat. Strony zawarły w Umowie możliwość jej rozwiązania na zasadach rynkowych.
Dzierżawiona nieruchomość przeznaczona będzie do prowadzenia restauracji w sieci Mr Hamburger z opcją drive-thru, co rozpoczyna proces realizacji strategii Spółki, o której Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 25/2020 z dn. 29 grudnia 2020 r., zakładającej otwarcie 35 nowych lokali gastronomicznych w sieci Mr Hamburger, głównie usytuowanych przy drogach krajowych / ekspresowych / autostradach z opcją "Drive", funkcjonujących jako restauracje własne lub restauracje działające na zasadach franczyzy oraz wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalności marki Mr Hamburger. Zarząd wskazuje, że rozpoczęcie działalności w tym lokalu planowane jest na III kwartał 2021 r.

Inne komunikaty

bEikxuSv