Trwa ładowanie...
bEiemzLp

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
29.04.2021, 16:46

PRF Zawarcie aneksu do umowy kredytu

Zarząd PragmaGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2021 r. zawarł aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej wcześniej z jednym z banków zajmujących się finansowaniem podmiotów gospodarczych. Zgodnie z postanowieniami aneksu limit kredytowy został podwyższony z kwoty 10.800.000,00 zł do kwoty 17.800.000,00 zł. i wygaśnie 30 kwietnia 2023 r.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

Inne komunikaty

bEiemzLX