Trwa ładowanie...
bDYqmKKZ

Notowania

NNG Uzupełnienie Jednostkowego Raportu Rocznego za 2020 r.

Zarząd NanoGroup S.A.("Spółka"), w związku z problemem technicznym polegającym na barku możliwości podłączenia do raportu okresowego większej liczby załączników do Jednostkowego Raportu Rocznego za 2020 r. niniejszym uzupełnia skonsolidowany roczny o informacje określone przez § 70 ust. 1 pkt.14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r. poz. 757, które stanowią element składowy Sprawozdania z działalności NanoGroup S.A. oraz sprawozdania finansowego.

Załączniki

Inne komunikaty

bDYqmKLH