Trwa ładowanie...
bDZfXHGt

Notowania

DDI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 czerwca 2021 r.

Zarząd Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej: „Spółką”, przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 1 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, projekty uchwał, opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości co do akcji serii C oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości co do akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii D01 oraz proponowaną cenę emisyjną, wzór pełnomocnictwa, formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika i wskazanie planowanych zmian Statutu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDZfXHHb