Trwa ładowanie...
bDZgcfoB

Notowania

RPC Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu wszystkich akcji Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Zarząd spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A („Emitent”) informuje, że działając na podstawie upoważnienia, zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 kwietnia 2021 roku, w dniu 4 maja 2021 roku złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Emitenta, oznaczonych kodem PLROPCE00017.

Inne komunikaty

bDZgcfpj