Trwa ładowanie...
bEijORAl

Notowania

SETANTA: strona spółki
5.05.2021, 21:38

ALG Otrzymanie wezwania do wykonania umowy

Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od pełnomocnika spółki The Knights of Unity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, będącej deweloperem gry Tools Up!, dokumentu zatytułowanego „Przedsądowe wezwanie do wykonania umowy”. Zgodnie z treścią pisma, spółka The Knight of Unity sp. z o.o. oczekuje od Spółki dokonania cesji wszelkich umów dystrybucyjnych dotyczących gry Tools Up! oraz przeniesienia na The Knights of Unity sp. z o.o. administracji kontem na każdej z platform sprzedażowych lub usunięcia gry z platformy, jeżeli przeniesienie administracji nie jest możliwe.
Pismo pełnomocnika spółki The Knights of Unity nie określa podstawy prawnej żądania. W opinii Zarządu Spółki, żądanie spółki The Knight of Unity jest niezasadne. Niezależnie od niniejszej oceny otrzymanego pisma, intencją Zarządu Spółki jest kontynuowanie korzystnej dla obydwu stron współpracy ze spółką The Knights of Unity sp. z o.o.. Z tego względu Zarząd Spółki będzie czynił starania w celu polubownego rozwiązania sprawy. Spółka postanowiła przekazać do wiadomości publicznej informację o otrzymaniu niniejszego wezwania z uwagi na fakt, iż gra Tools Up! stanowi jedną z gier wydawanych przez Spółkę, która generuje regularne przychody.

Inne komunikaty

bEijORAT