Trwa ładowanie...
bEihkDSd

Notowania

OPENFIN: strona spółki
6.05.2021, 11:35

OPF INFORMACJA O ZAWARCIU POROZUMIENIA Z AKCJONARIUSZEM OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A.

Zarząd Open Finance SA. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92 informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06.05.2021 r., Emitent (jako Zleceniobiorca) będąc Akcjonariuszem Spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) zawarł z Panią Izabelą Śliwowską (jako Zleceniodawcą) będą Akcjonariuszem Spółki porozumienie dotyczące procesu zbycia akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Spółki stanowiących łącznie 0,55% w posiadanym przez nią kapitale zakładowym Spółki.
Zgodnie z postanowieniami porozumienia Pani Izabela Śliwowska przystąpiła do procesu poszukiwania nabywcy na akcje Spółki zobowiązując się do ich zbycia na rzecz Inwestora za określoną w umowie minimalną cenę za jedną akcję, a w tym celu zleciła Emitentowi podjęcie w jej imieniu, nieodpłatnie, wszelkich niezbędnych czynności, które doprowadzą do znalezienia stosownego Inwestora, przeprowadzenia procesu due diligence oraz zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki należących do Pani Izabeli Śliwowskiej, udzielając w tym celu Emitentowi stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia w/w czynności. Umowa została zawarta na 12 miesięcy kalendarzowych. Podstawa prawna: Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty

bEihkDSL