Trwa ładowanie...
bEhVsDpN

Notowania

BRAND24: strona spółki
7.05.2021, 14:13

B24 Informacja w sprawie wykluczenia akcji Spółki z alternatywnego obrotu na rynku NewConenct w związku z dopuszczeniem ich do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Brand 24 S.A. [Spółka, Emitent] sporządzonego przez Emitenta w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym [rynku podstawowym] prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ["GPW"] wszystkich 2.157.843 akcji Emitenta [Akcje], Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 maja 2021 r. GPW podjęła uchwały odpowiednio w sprawie:
[a] wykluczenia Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect w związku z dopuszczeniem ich do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW [pod warunkiem dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW], [b] dopuszczenia Akcji z dniem 11 maja 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, [c] wprowadzenia Akcji z dniem 11 maja 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BRAND24” i oznaczeniem „B24”.

Inne komunikaty

bEhVsDqv