Trwa ładowanie...
bEgIXJph

Notowania

BRAND24: strona spółki
10.05.2021, 15:38

B24 Informacja o rekomendacji dofinansowania projektu innowacyjnego realizowanego przez Emitenta

Zarząd Brand 24 S.A. [Spółka lub Emitent] informuje o otrzymaniu datowanej na dzień 10 maja 2021 roku informacji od Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej o spełnieniu wszystkich kryteriów wyboru oraz wybraniu do dofinansowania wniosku złożonego przez Emitenta dotyczącego realizacji projektu innowacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie: 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Poddziałanie: 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny Schemat: 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.
Projekt, którego dotyczy wniosek to „Abstrakcyjna sumaryzacja danych multimodalnych”. Zakładanym efektem projektu jest stworzenie metody generowania opisowego podsumowania zbioru wzmianek, zawierającego elementy statystycznego wnioskowania o pozyskanych semantycznych informacjach. W tym celu stworzone zostaną mn. oparte na sztucznej inteligencji mechanizmy ekstrakcji informacji z tekstu, takie jak analiza emocji, wykrywanie aspektów czy analiza tematyczna, które znajdą także niezależne zastosowanie w produkcie, np. jako filtr wzmianek czy element zakładki Analiza. Planowane prace są nowatorskie względem obecnego stanu rozwoju nauki, głównie z powodu konieczności rozwiązaniu problemu wielojęzyczności wzmianek zbieranych przez Brand24 oraz ich multimodalności. Projekt będzie zrealizowany do końca 2023 roku. Wartość projektu wynosi ok. 6,4 mln zł kosztów całkowitych (w tym kwota dofinansowania to ok. 3,8 mln zł). O zawarciu umowy dotyczącej dofinansowania jak Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego.

Inne komunikaty

bEgIXJpP