Trwa ładowanie...
bEKqKVhh
Notowania

PRT Zawiadomienie o podpisaniu umowy istotnej.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), informuje, że w dniu 10 maja 2021 roku Spółka zawarła ze spółką Softgent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („Softgent”) umowę o wykonanie prac badawczo-rozwojowych („Umowa”), której realizacja ma przyczynić się do opracowania gotowych do wdrożenia produktów oraz scenariuszy przygotowanych dla odbiorców obuwia produkowanego przez Spółkę w zastosowaniach przemysłowych i magazynowych poprzez opracowanie metod integracji obuwia przemysłowego z układami cyfrowymi zapewniającymi funkcję „inteligentnego obuwia”.
Na mocy Umowy Softgent przyjął do wykonania przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, mających na celu opracowanie technologii lokalizacyjnej dla obuwia przemysłowego do zastosowań produkcyjnych i magazynowych, opracowanie metod integracji obuwia przemysłowego z układami cyfrowymi zapewniającymi funkcję „inteligentnego obuwia”, a także rozszerzenie funkcji należącej do Softgent platformy FLEXGNET IoT dla scenariuszy związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych oraz scenariuszy zwiększających efektywność BHP. Wyniki prac badawczo-rozwojowych, realizowanych w ramach Umowy, mają docelowo posłużyć do opracowania technologii mogącej mieć zastosowanie w obuwiu marki Protektor. Celem stron jest również podjęcie współpracy w zakresie wdrożenia i komercjalizacji wyników prac przeprowadzonych w ramach realizacji Umowy. Prace badawcze realizowane są niezależnie od innych podobnych projektów realizowanych przez Spółkę. Przedmiot Umowy stanowi element wdrażania w życie strategii Grupy Kapitałowej na lata 2020-2023.

Inne komunikaty

bEKqKVhP