Trwa ładowanie...
bEgXQlOt

Notowania

COLUMBUS: strona spółki
11.05.2021, 22:26

CLC Rozwiązanie umów kredytowych

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu dzisiejszym Columbus otrzymał z Banku Ochrony Środowiska S.A. informacje o:
- rozwiązaniu, na podstawie złożonego przez Columbus wniosku, umowy linii wielocelowej w kwocie 6 mln zł, o zawarciu której Columbus informował w trybie raportu ESPI nr 7/2021 z dn. 13 stycznia 2021 r.; - rozwiązaniu umów dotyczących kredytów inwestycyjnych i obrotowych zawartych przez spółkę zależną Columbus, tj. Ecowolt 1 sp. z o.o. (na podstawie wniosku złożonego przez tą spółkę), o zwarciu których Columbus informował w trybie raportów ESPI nr 53/2020 z dn. 2 listopada 2020 r. i 54/2020 z dn. 3 listopada 2020 r.; - rozwiązaniu umów dotyczących kredytów inwestycyjnych i obrotowych zawartych przez spółki zależne Columbus, tj. Ecowolt 2 sp. z o.o., Ecowolt 9 sp. z o.o., Ecowolt 18 sp. z o.o., Greenprojekt 16 sp. z o.o. (na podstawie wniosków złożonych przez te spółki), o zwarciu których Columbus informował w trybie raportów ESPI nr 42/2020 z dn. 2 października 2020 r. Zarząd Columbus wskazuje, iż rozwiązanie niniejszych umów kredytowych związane jest finansowaniem inwestycji prowadzonych przez Grupę Kapitałową Columbus w farmy fotowoltaiczne z emitowanych Zielonych Obligacji.

Inne komunikaty

bEgXQlPb