Trwa ładowanie...
Notowania

OBL Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 roku

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 25.01.2021 r., informuje, że postanowił o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku i wyznaczył nowy termin na dzień 27.05.2021 roku.
Podstawa prawna: par.80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty