Trwa ładowanie...
bEhURBud

Notowania

BRAND24: strona spółki
13.05.2021, 17:07

B24 Terminy publikacji raportów okresowych Brand 24 S.A. na rynku regulowanym w 2021 roku

W związku z przeniesieniem spółki na rynek regulowany oraz działając na podstawie § 80 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ["Rozporządzenie"], Zarząd Brand 24 S.A. [Spółka, Emitent], przekazuje terminarz publikacji raportów okresowych Emitenta na rynku regulowanym w 2021 roku. Poniższy harmonogram publikacji zastępuje harmonogram publikacji raportów okresowych przedstawiony w raporcie bieżącym EBI nr 1/2021, który dotyczył rynku NewConnect.
Mając powyższe na uwadze Emitent wskazuje na następujące, planowane daty publikacji raportów okresowych w 2021 roku. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku – 24 maja 2021 roku Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku – 30 września 2021 roku Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku – 22 listopada 2021 roku Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za drugi kwartał roku obrotowego 2021. Jednocześnie Spółka oświadcza o zamiarze przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Inne komunikaty

bEhURBuL