Trwa ładowanie...
bEqzAkdN

Notowania

INF Projekty uchwał na ZWZ INTERFERIE S.A. zwołane na dzień 14.06.2021 roku

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 14.06.2021 roku.
Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bEqzAkev