Trwa ładowanie...
bEqrilAl

Notowania

COMECO: strona spółki
20.05.2021, 15:14

CMC Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Comeco S.A. /"Emitent"/ informuje, iż w dniu 19 maja 2021r. zawarta została Umowa o kredyt złotowy w rachunku bankowym z ING Bank Śląski SA.
1. Kwota kredytu: 800 000 PLN 2. Cel kredytowania: Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej 3. Okres kredytowania: Od dnia Udostępnienia do dnia z 13.04.2022 z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia trwania umowy 4. Oprocentowanie kredytu: Zmienna stopa procentowa ustalana przez Bank w oparciu o poziom kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M + marża Banku w wysokości 2,6 p.p. w stosunku rocznym 5. Zabezpieczenie: - Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 3/PLD-KFG/2018 w kwocie 640.000 zł stanowiącej 80% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 13.07.2022 r. Ustanowienie zabezpieczenia nastąpi przed uruchomieniem kredytu - Weksel in blanco z wystawienia Klienta wraz z deklaracją wekslową

Inne komunikaty

bEqrilAT