Trwa ładowanie...
bErEddAR

Notowania

AQUABB: strona spółki
21.05.2021, 11:49

AQU Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 16 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje o zwołaniu,
na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1, art. 402 1, art. 402 2 oraz art. 406 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 16 czerwca 2021 r. na godzinę 12:00, w sali audio położonej w budynku Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23. Mając na uwadze aktualną sytuacją pandemiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2, Zarząd Spółki postanowił o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są: - ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad; - załącznik do ogłoszenia przedstawiający zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; - projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-06
AQU Otrzymanie odpisu pozwu złożonego przez Veolia Voda (Sofia) B.V.
22,00
0,00
2021-06-23
AQU Zamiana nieruchomości pomiędzy „AQUA” S.A. a Gminą Bielsko-Białą w celu realizacji inwestycji.
22,00
+4,55
2021-06-22
AQU Wniesienie przez Spółkę odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
23,00
-4,35
2021-06-17
AQU Powołanie Członków Zarządu „AQUA” S.A.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-14
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, którzy stawili się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-14
AQU Informacja o niepodjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-11
AQU Utrzymanie w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o oddaleniu wniosku Veolia Voda (Sofia) B.V. o udzielenie zabezpieczenia.
25,00
-2,40
2021-06-07
AQU Odmowa zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
25,80
0,00
bErEddBz