Trwa ładowanie...
bEifYAOJ

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-06-17
AQU Powołanie Członków Zarządu „AQUA” S.A.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-14
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, którzy stawili się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-14
AQU Informacja o niepodjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-11
AQU Utrzymanie w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o oddaleniu wniosku Veolia Voda (Sofia) B.V. o udzielenie zabezpieczenia.
25,00
-2,40
2021-06-07
AQU Odmowa zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
25,80
0,00
2021-05-28
AQU Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na żądanie akcjonariusza.
24,40
0,00
2021-05-25
AQU Rezygnacja członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. z pełnionej funkcji.
24,00
0,00
2021-05-21
AQU Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 16 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
25,20
0,00
2021-05-20
AQU Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na żądanie akcjonariusza.
30,20
-10,60
2021-05-14
AQU Pozytywna opinia Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2020
27,00
+33,33
2021-04-28
AQU Informacja w sprawie zmiany propozycji dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2020
20,20
-1,49
2021-04-15
AQU Poziom nakładów na środki trwałe w budowle w I kwartale 2021r.
16,80
0,00
2021-03-26
AQU Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 14.06.2021 r. wraz z projektami uchwał.
16,80
+0,60
2021-03-26
AQU Stanowisko Zarządu AQUA S.A. w sprawie pisma otrzymanego od Veolia Voda (Sofia) B.V.
16,80
+0,60
2021-03-19
AQU Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na zamianę nieruchomości pomiędzy AQUA S.A. a Gminą Bielsko-Biała w celu realizacji inwestycji.
16,20
0,00
2021-03-18
AQU Uchylenie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3.02.2021 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Veolia Voda (Sofia) B.V. i oddalenie wniosku tego akcjonariusza o udzielenie zabezpieczenia.
15,80
+1,90
2021-03-17
AQU Informacja ws proponowanej wysokości dywidendy za rok 2020 do wypłacenia w 2021r.
15,80
0,00
2021-03-15
AQU Otrzymanie pisma od Veolia Voda (Sofia) B.V.
16,10
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 6
  • Następna strona
bEifYAPr