Trwa ładowanie...
bEgozDnV

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów39 34039 74840 32236 684
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 5676 8482 5771 605
Zysk (strata) brutto2 5436 8232 5571 625
Zysk (strata) netto1 6235 5092 1941 458
Przepływy netto-7842 631-5 2615 294
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 79312 09513 72010 634
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7 838-9 120-9 123-7 251
Przepływy netto z działalności finansowej261-344-9 8581 911
Aktywa razem474 826478 280476 374482 509
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania117 780122 858126 421134 750
Zobowiązania długoterminowe8 94887 7699 62210 347
Zobowiązania krótkoterminowe108 83235 089116 799124 403
Kapitał własny357 046355 422349 953347 759
Kapitał zakładowy207 792207 792207 792207 792
Liczba akcji (tys. szt.)12 987,0012 987,0012 987,0012 987,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)27,4927,3726,9526,78
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,130,420,170,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów155 775155 967151 887148 258
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 73613 01813 22112 603
Zysk (strata) brutto13 77013 34013 93312 901
Zysk (strata) netto10 86710 41210 95810 007
Przepływy netto5 560-17 0513 072-1 558
Przepływy netto z działalności operacyjnej47 61342 97945 82446 159
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-34 466-54 564-32 600-21 627
Przepływy netto z działalności finansowej-7 587-5 466-10 152-26 090
Aktywa razem478 280476 757482 963474 412
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania122 858122 721129 339122 655
Zobowiązania długoterminowe87 76990 35783 21583 783
Zobowiązania krótkoterminowe35 08932 36446 12438 872
Kapitał własny355 422354 036353 624351 757
Kapitał zakładowy207 792207 792207 792207 792
Liczba akcji (tys. szt.)12 987,0012 987,0012 987,0012 987,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)27,3727,2627,2327,09
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,840,800,840,77
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEgozDoD