Trwa ładowanie...
bESuCDph
Notowania
IFIRMA: strona spółki
21.05.2021, 14:14

IFI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2021 roku na godzinę 10:00.
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe § 19 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Inne komunikaty

bESuCDpP