Trwa ładowanie...
bETxSNLp
Notowania

TAR Uzupełnienie prawidłowego załącznika - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020

Zarząd Tarczyński S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021, w związku z problemami technicznymi w załączeniu przesyła prawidłowy dokument, którym jest sprawozdane Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020.
Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz.727)

Załączniki

Inne komunikaty

bETxSNLX