Trwa ładowanie...
bEUaASWd
Notowania
LARQ: strona spółki
26.05.2021, 7:23

LRQ postanowienie sądu w sprawie zatwierdzenia układu Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego 72/2020, 77/2020, 10/2021 oraz 13/2021, odnoszących się do poszczególnych czynności w postępowaniu o zatwierdzenie układu przez Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Synergic”), Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o powzięciu w dniu 25 maja 2021 r. informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowienia o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu. Treść układu uwzględnia warunki układu przedstawione w raporcie bieżącym 10/2021. Wspomniane postanowienie jest nieprawomocne.
Synergic jest spółką pośrednio zależną od Emitenta. Spadek wartości udziałów Synergic ma wpływ na obniżenie wyników finansowych Emitenta, z uwagi na jej wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta – LARQ Fund Management sp. z o.o.

Inne komunikaty

bEUaASWL