Trwa ładowanie...
bEUxrLzF
Notowania
MFO: strona spółki
27.05.2021, 12:15

MFO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 27 maja 2021 roku

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że akcjonariuszami zarejestrowanymi na liście obecności akcjonariuszy, posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 maja 2021 roku, byli:
1. Tomasz Mirski – któremu przysługiwało 2.634.016 głosów z 2.109.016 posiadanych akcji, co stanowiło 51,10% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 34,51% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 2. Marek Mirski – któremu przysługiwało 2.507.247 głosów z 2.007.247 posiadanych akcji, co stanowiło 48,64% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 32,85% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-11-25
MFO Q 3/2021: formularz raportu kwartalnego
56,20
+0,71
2021-11-08
MFO Informacja o nabyciu nieruchomości przemysłowej
54,00
+2,96
2021-11-03
MFO Wstępne dane finansowe MFO S.A. za trzy kwartały 2021 roku
46,40
+1,29
2021-09-23
MFO P /: formularz raportu półrocznego
49,20
+0,61
2021-07-28
MFO Wstępne dane finansowe MFO S.A. za pierwsze półrocze 2021r.
46,00
+3,70
2021-07-27
MFO Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR
45,60
+0,88
2021-07-20
MFO Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR
45,40
-1,10
2021-06-10
MFO Zawarcie znaczącej umowy
43,60
+0,92
2021-06-09
MFO Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR
44,00
0,00
2021-05-27
MFO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 27 maja 2021 roku
46,30
-2,81
bEUxrLAn