Trwa ładowanie...
bECdnlAl
Notowania
BITEVIL: strona spółki
28.05.2021, 8:20

CDT Zaktualizowana strategia Spółki do 2026 roku

Zarząd spółki Codeaddict S.A. („Spółka") informuje, iż podjął decyzję o aktualizacji strategii Spółki na lata 2021-2026.
W dotychczasowej działalności Spółka koncentrowała się̨ na świadczeniu wyspecjalizowanych usług programistycznych w obszarach związanych z szeroko rozumianym startup’em technologicznym. Jako połączenie inżynierów i przedsiębiorców Spółka realizowała projekty m.in. z zakresu: Social Platforms, Blockchain, eCommerce, Crowd-funding, Crowd-investing, eSports, Hardware oraz IoT. Poza typowymi usługami świadczonymi w modelu B2B, Spółka skupiała się na rozwoju networku partnerów biznesowych, partnerów Venture Capital, Inwestorów oraz innych podmiotów gospodarczych gotowych podjąć współpracę w modelu M&A (Mergers and Acquisitions). Codeaddict w kolejnych pięciu latach zamierza kontynuować́ rozwój w ww. zakresie zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi założeniami, w oparciu o przewagi konkurencyjne, do których Spółka zalicza przede wszystkim bardzo dobrą znajomość́ rynku IT, technologii oraz zespół profesjonalistów z doświadczeniem w wyszukiwaniu i realizacji wysokomarżowych projektów technologicznych. Niezależnie od powyższego w najbliższych latach Spółka zamierza skupić się przede wszystkim na trzech obszarach działalności jakimi są m.in.: Działalność developerska (software-house); Gamedev; Venture Building. Szczegółowy opis przyjętej strategii oraz prezentacja inwestorska znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bECdnlAT