Trwa ładowanie...
bESqyfIl
Notowania
BIOGENED: strona spółki
28.05.2021, 13:51

BGD Zawarcie aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego

Zarząd Biogened S.A. _dalej "Emitent"_ zawiadamia o zawarciu w dniu 28 maja 2021r. aneksu do umowy z dnia 09.04.2020 r. kredytu nieodnawialnego zawartej między Emitentem a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zmiana umowy polega na określeniu nowych minimalnych kwot przepływów pieniężnych na rachunkach bieżących prowadzonych dla Emitenta w BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zmianie nie uległa wysokość, cel udzielenia kredytu, termin jego spłaty ani wysokość oprocentowania, czy zabezpieczenia kredytu udzielone przez Emitenta.
O zawarciu wskazanej umowy i jej postanowieniach informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 157/2020. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bESqyfIT