Trwa ładowanie...
bEqrMrjF

Notowania

BRAND24: strona spółki
28.05.2021, 20:27

B24 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 138.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ponadto Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2020 oraz Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, które będą przedmiotem obrad w ramach odpowiednio punktu 5 oraz 11 planowanego porządku obrad.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqrMrkn