Trwa ładowanie...
bEqzKbqt

Notowania

PEP: strona spółki
31.05.2021, 8:29

PEP ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLENERGIA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 22 maja 2021 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r., dokonanej na skutek żądań akcjonariuszy Emitenta – BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie oraz Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Akcjonariusze”).
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu nowych punktów: 1. podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stanisławskiego w skład Rady Nadzorczej; 2. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marjolein Helder ze składu Rady Nadzorczej. 3. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Ignacio Paz-Ares Aldanondo; 4. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Thomasa Josepha O’Briena; 5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z o.o. i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami oraz projekt opinii Zarządu Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqzKbrb