Trwa ładowanie...
bEBXoFwB
Notowania
KPPD: strona spółki
31.05.2021, 11:12

KPD Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje, że WZA w dniu 28.05.2021 r. - w związku z upływem kadencji - dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, powołując w jej skład następujące osoby: Joannę Połetek-Żygas, Joannę Jodłowską, Andrzeja Gruse, Zenona Wnuka, Marka Jarmolińskiego.
Rada Nadzorcza ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu w następujący sposób: Joanna Połetek-Żygas - Przewodnicząca Rady, Andrzej Gruse - Zastępca Przewodniczącej Rady, Zenon Wnuk - Sekretarz Rady, Joanna Jodłowska - członek Rady, Marek Jarmoliński - członek Rady. Jednocześnie Rada Nadzorcza dokonała wyboru członków Komitetu Audytu w pełnym składzie Rady. Przewodniczącym Komitetu Audytu został Marek Jarmoliński. Joanna Połetek-Żygas Wykształcenie wyższe prawnicze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po aplikacji wykonywała zawód sędziego w Sądzie Rejonowym i w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, orzekając w sprawach cywilnych i gospodarczych. Od 1994 r. prowadzi w ramach spółki cywilnej kancelarię radców prawnych, zajmując się przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Podatkowego Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wielu lat zasiada w Komisji Bioetycznej Collegium Medicum UMK w Toruniu, ostatnio jako jej przewodnicząca. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek SA. Jest niezależnym członkiem Rady. Joanna Jodłowska Wykształcenie wyższe ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Od 1994 r. związana z firmą Kronospan Polska Sp. z o.o., w której pełni funkcję Dyrektora Finansowego, a poprzednio Kierownika Działu Finansowego i Głównej Księgowej. Wcześniej pracowała w Szczecineckim Przedsiębiorstwie Budowalanym "Pojezierze" jako Kierownik Działu Finansowego oraz w NBP oddział w Szczecinku. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako członek jej organu. Jest niezależnym członkiem Rady. Andrzej Gruse Wykształcenie wyższe techniczne, Akademia Rolnicza w Poznaniu, kierunek Technologia drewna. Posiada dużą znajomość branży drzewnej, techniki i technologii oraz znajomość spraw Spółki i zakładów jako były wieloletni dyrektor ZPD Świerczyna (do roku 2000). Brał udział w rozwoju zakładu, przekształceniach Spółki oraz budowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju KPPD-Szczecinek S.A. Ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Jakością. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. Jest zależnym członkiem Rady. Pozostałe osoby powołane w skład obecnej Rady Nadzorczej: Marek Jarmoliński i Zenon Wnuk byli członkami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, ich życiorysy dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Inne komunikaty

bEBXoFxj