Trwa ładowanie...
bEqRbNSd

Notowania

LOKUM: strona spółki
2.06.2021, 14:52

LKD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r. oraz projekty dokumentów

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych i § 14 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00 we Wrocławiu, w budynku Qubus Hotel Wrocław przy ul. Św. Marii Magdaleny 2 (pierwsze piętro - sala konferencyjna).
Załącznik do niniejszego raportu stanowi pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Ogłoszenie) oraz treść projektów dokumentów, mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostaną zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Emitenta. Ogłoszenie wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można pobrać ze strony internetowej Emitenta pod niżej wskazanym linkiem: https://inwestor.lokum-deweloper.pl/pl/wza/ Z uwagi na pandemię COVID-19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa, zasad sanitarnych oraz z zachowaniem należytej staranności w celu zapewnienia ochrony Akcjonariuszy oraz pozostałych uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqRbNSL