Trwa ładowanie...
bEqISuGd

Notowania

ARG Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art Games Studio S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku, o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-057 Warszawa.
W załączeniu: a. treść ogłoszenia, b. projekty uchwał, c. wzór pełnomocnictwa i instrukcji do wykonywania prawa głosu, d. informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqISuGL