Trwa ładowanie...
bEKCdfIR
Notowania
BNPPPL: strona spółki
2.06.2021, 17:15

BNP Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że dzisiaj otrzymał rezygnację Pana Józefa Wancera z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2021 r.
Przyczyną rezygnacji Pana Józefa Wancera jest zamiar ograniczenia aktywności zawodowej. Pan Józef Wancer jest związany z Bankiem od września 2013 r., kiedy objął funkcję Prezesa Zarządu Banku BGŻ, należącego wówczas do holenderskiego Rabobanku. W okresie tym Rabobank prowadził proces sprzedaży większościowego pakietu akcji, następnie zarząd Banku pod przewodnictwem Pana Józefa Wancera przygotował proces połączenia z Rabobank Polska oraz z BNP Paribas. Pan Józef Wancer kierował Bankiem do końca sierpnia 2015 r., we wrześniu 2015 r. objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku pragną wyrazić podziękowanie dla Pana Józefa Wancera za wkład wniesiony w transformację i rozwój BNP Paribas Bank Polska oraz umocnienie jego pozycji rynkowej. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Pan Józef Wancer nadal będzie współpracował z Bankiem w roli doradczej i mentoringowej. Wybór nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku zostanie dokonany na posiedzeniu dnia 17 czerwca. Podstawa prawna §5 pkt 4 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty

bEKCdfJz