Trwa ładowanie...
bEqvUGBh

Notowania

PHN: strona spółki
2.06.2021, 17:17

PHN Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2020 r.

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 2 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:
1) przeniesienie z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych kwoty 9 889 478,98 PLN w celu powiększenia zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. i przeznaczenie jej na wypłatę dywidendy, 2) dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 8 027 824,27 PLN powiększonego o kwotę, o której mowa w pkt 1) do kwoty 17 917 303,25 PLN poprzez przeznaczenie go na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,35 PLN na 1 akcję. Zarząd, wnioskując o przeznaczeniu kwoty z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat ubiegłych na powiększenie zysku za 2020 r. kierował się poziomem wypłaconych dywidend w latach poprzednich, a także zadeklarowanym w strategii Spółki zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości Spółki w formie wypłaty dywidendy. Jednocześnie Zarząd wziął pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A., z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację. Zarząd Spółki proponuje, aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na dzień 17 sierpnia 2021 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2021 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bEqvUGBP