Trwa ładowanie...
bEqqRiQB

Notowania

CAM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A

Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. ["Spółka"] informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Gen. Józefa Zajączka, nr 11, lok. 14 w Warszawie.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz z oceny sprawozdań rocznych Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad zostanie przekazane w odrębnym raporcie bieżącym po jego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqqRiRj