Trwa ładowanie...
bEUaoDTp
Notowania
LARQ: strona spółki
4.06.2021, 14:14

LRQ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok. U4, (00-349 Warszawa) 30 czerwca 2021 r. o godz. 15:00.
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie. Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUaoDTX