Trwa ładowanie...
bESGwTIl
Notowania
PZU: strona spółki
7.06.2021, 7:55

PZU Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”) informuje, że w dniu 7 czerwca
2021 roku, Pan Maciej Łopiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej PZU SA ze skutkiem na chwilę złożenia rezygnacji. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bESGwTIT