Trwa ładowanie...
Notowania
DANKS: strona spółki
9.06.2021, 19:36

DNS Uzyskanie Tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności oraz skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego.

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 07 czerwca 2021 roku spółce zależnej Emitenta, tj. Cermix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000819069_ _"Cermix"_, został doręczony Tytuł Wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 28.05.2021 r. wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi, X wydział Gospodarczy. W dniu 08 czerwca 2021 r. został złożony wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego Adama Andruszkiewicza, ul. Fort Służew 1 lok. 37, Warszawa 02-787. Komornik w dniu 09.06.2021 r. podjął czynności egzekucyjne, w dziale III ksiąg wieczystych na działkach położonych przy ul. Puławskiej 601, Warszawa pojawiła się wzmianka o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
Emitent szacuje zakończenie postępowania egzekucyjnego poprzez zbycie w/w nieruchomości na okres 6 miesięcy. Zarząd Emitenta przypomina, że _1_ Cermix jest spółką celową, przeznaczoną wyłącznie do nabycia i windykacji przedmiotowej wierzytelności, _2_ Cermix nabyła przedmiotową wierzytelność w zamian za cenę w wysokości 2.800.000 zł _dwa miliony osiemset tysięcy złotych_ powiększoną o należny podatek od towarów i usług. przy czym _3_ cena ta została uiszczona ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej w tym celu przez Emitenta, a _4_ o fakcie nabycia przedmiotowej wierzytelności Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku.

Inne komunikaty