Trwa ładowanie...
bEqvDLQR

Notowania

OPENFIN: strona spółki
10.06.2021, 9:42

OPF INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Z DORADCĄ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 92, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10.06.2021 r. Emitent, działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Akcjonariuszy posiadających 15,92% kapitału zakładowego Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) zawarł umowę z ICENTIS CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie doradztwa transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora w związku z realizacją procesu sprzedaży akcji Spółki, zgodnie z przyjętym Planem zbycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 50/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
Zgodnie z Umową Doradca będzie wspierał Emitenta w przygotowaniu i przeprowadzeniu potencjalnej transakcji zbycia w/w akcji na uzgodnionych w ramach Umowy warunkach, w tym w szczególności zakresie znalezienia podmiotów zainteresowanych dokonaniem transakcji nabycia w/w akcji, przeprowadzeniem przeglądu dokumentacji związanej z transakcją, przygotowaniem teasera oraz memorandum informacyjnego dotyczących Spółki a także udziału w negocjacjach oraz udziału w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji. Pozostałe warunki nie są warunkami odbiegającymi od powszechnie przyjętej praktyki rynkowej dla tego typu transakcji. Umowa została zawarta na 12 miesięcy kalendarzowych. Podstawa prawna: Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty

bEqvDLRz