Trwa ładowanie...
bELhSQol
Notowania
QUANTUM: strona spółki
10.06.2021, 10:34

QNT Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 roku – Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta.

Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 28 maja 2021 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał, przekazuje w załączeniu „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020” wraz z oceną biegłego rewidenta, którego rozpatrzenie zostało przewidziane w pkt 12 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 RMF GPW

Załączniki

Inne komunikaty

bELhSQoT